Privacy Policy

Ce informații colectăm?
Colectăm informații de la Dumneavoastră, atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru, când vă abonați la newsletter sau când completați un formular.
Atunci când faceți o comandă sau când vă înregistrați pe site-ul nostru, după cum considerați adecvat, vi se poate solicita să vă menționați: numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon sau informații despre cardul de credit. Puteți, totuși, să intrați pe site-ul nostru, anonim.

 

Cum vă protejăm informațiile?
Oferim utilizarea unui server securizat. Toate informațiile furnizate sensibile/ privitoare la credit se transmit prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL) și sunt apoi încriptate în baza de date pentru plată doar pentru a putea fi accesibile celor autorizați cu dreptul de acces special la asemenea sisteme, și cărora li se solicită să păstreze confidențiale informațiile.

 

După o tranzacție, informațiile private care vă aparțin (carduri de credit, numerele de asigurare socială, financiară, etc.) nu vor fi stocate pe serverul nostru.

 

Termeni și Condiții
De asemenea, vă rugăm să vizitați și secțiunea privind Termenii și Condițiile care stabilesc utilizarea, declinările, și limitările de răspundere care guvernează utilizarea website-ului nostru la http://www.misbits.ro/terms-and-conditions.

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site, subscribe to our newsletter or fill out a form.

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address, mailing address, phone number or credit card information. You may, however, visit our site anonymously.

 

How do we protect your information?

We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential.

 

After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be stored on our servers.

 

Terms and Conditions

Please also visit our Terms and Conditions section establishing the use, disclaimers, and limitations of liability governing the use of our website at http://www.misbits.ro/terms-and-conditions

 

Folosim cookies?
Da (Cookies sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul de servicii al acestora le transferă la hard drive-ul care aparține computerului Dumneavoastră, prin Web browser (dacă permiteți acest lucru) care permite site-urilor sau sistemelor furnizorilor de servicii să vă recunoască browser-ul și să capteze și să-și amintească anumite informații.

 

Dezvăluim informații către părți terțe?
Nu vindem, tranzacționăm, nici nu transferăm în alt fel către terțe părți informațiile Dumneavoastră personale. Aici nu sunt incluse terțele părți de încredere care ne asistă la funcționarea web-site-ului nostru, care conduc activitatea de business, sau care vă oferă servicii, atâta timp cât acele părți sunt de acord să păstreze acele informații confidențiale. Vă putem elibera informațiile atunci când considerăm că acest lucru este adecvat pentru a respecta legea, pentru a aplica politicile noastre de pe site, sau pentru a proteja drepturile noastre sau alte drepturi, proprietatea sau siguranța.

 

Respectarea Legii privind Protecția Confidențialității Online, din California
Ca și parte din Legea privind Protecția Confidențialității Online din California, toți utilizatorii site-ului nostru pot face modificări aduse informațiilor pe care le dețin, oricând, prin logarea în “My account”.

 

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information

 

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety.
California Online Privacy Protection Act Compliance

As part of the California Online Privacy Protection Act, all users of our site may make any changes to their information at anytime by logging into “My account”.

 

Politica de Confidențialitate Online
Această politică de confidențialitate online se aplică doar pentru informațiile colectate prin website-ul nostru, și nu informațiilor colectate offline.

 

Permisiunea Dumneavoastră
Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu politica de confidențialitate.

 

Modificări aduse Politicii de Confidențialitate
Dacă decidem să modificăm politica de confidențialitate, vom posta aceste schimbări pe această pagină și/sau vom actualiza data de modificare a Politicii de Confidențialitate de mai jos.
Politica de confidențialitate a fost ultima oară modificată la data de 8 noiembrie 2013.

 

Contactați-ne
Dacă aveți întrebări care privesc prezenta poliță de confidențialitate, ne puteți contacta prin utilizarea de informații de mai jos:

Misbits Record Shop


str. Fainari 43 A, București, România
021222
smile@misbits.ro
+40751 391 510

 

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

 

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

 

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page, and/or update the Privacy Policy modification date below.

This policy was last modified on 8 november 2013

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below.

Misbits Record Shop


Fainari str, 43 A, Bucharest, Romania
021222

smile@misbits.ro
+40751 391 510